LỊCH HỌC

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học phần Công đoàn K185 từ 10/7 đến 19/7/2017

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học phần Công đoàn K185 từ 10/7 đến 19/7/2017 chi tiết

Lịch học đợt 3 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 12/6 đến 22/6/2017

Lịch học đợt 3 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 12/6 đến 22/6/2017 chi tiết

Lịch học đợt 2 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 08/5 đến 17/5/2017

Lịch học đợt 2 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 08/5 đến 17/5/2017 chi tiết

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K178 từ ngày 20/2 đến 03/3/2016 - Hội trường 1

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K178 từ ngày 20/2 đến 03/3/2016 - Hội trường 1 chi tiết

Lịch học lớp Luật VB2-LW4 hệ 2,5 năm niên khóa (2016 - 2018) - Học kỳ 1.1 năm 2016

Lịch học lớp Luật VB2-LW4 hệ 2,5 năm niên khóa (2016 - 2018) - Học kỳ 1.1 chi tiết

Lịch học đợt 4 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 02/10 đến 14/10/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 4 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 02/10 đến 14/10/2016 - Hội trường 2 chi tiết

DS thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 ngành Luật

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 ngành Luật chi tiết

1 2 3 4 5