Lịch học lớp QTKD Vừa làm Vừa học K127 - Học kỳ 1.3 năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC LỚP QTKD VỪA LÀM VỪA HỌC K127

HỆ 4,5 NĂM, KHÓA HỌC 2015 - 2020

HỌC KỲ 1.3 NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

TÊN MÔN

THỜI GIAN

ĐVHT

TS TH

GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

TỪ

ĐẾN

1

Những Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mac-LêNin HP2

1/3/2016

24/3/2016

5

75

TS. Đặng Danh Lợi

Đại học An Ninh

Học vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Khi có thay đổi lịch học và có lịch thi nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27,Quận Bình Thanh

- Thời gian: 18h-21h hàng ngày như thông báo.

-  Lịch học có thể xem tại web:tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Back to Top