TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học

05/08/2016

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học, các đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ.

Liên hệ Anh Quân - Phòng Tài chính để trao đổi chi tiết.

số điện thoại: 0989 690 691