Lịch học lớp Luật VB2-LW4 hệ 2,5 năm niên khóa (2016 - 2018) - Học kỳ 1.1 năm 2016

STT

TÊN MÔN

THỜI GIAN

ĐVHT

TS TH

GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

TỪ

ĐẾN

 

Lịch sử Nhà nước và PL thế giới

10/10

18/10/2016

  2

30

Cô Thảo

ĐH Luật Tp. HCM

0917.719939

 

Lịch sử Nhà nước và PL Việt Nam

19/10

27/10/2016

2

30

Cô Phi

ĐH Luật Tp. HCM

0909.129114

Ghi chú

- Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn, Lô 7, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27,Quận Bình Thanh

- Để nghị đóng học phí Kỳ 1/5 đầy đủ

- Các môn thi theo kế hoạch phòng đào tạo (sẽ thông báo cụ thể sau)

- Thời gian học từ 18h- 21h (các buổi tối thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5)

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Back to Top