TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K.187

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K.187 chi tiết

Lễ Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học K185

Lễ Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học K185 chi tiết

Trường TC Công đoàn tổ chức lớp tập huấn về ATVSLĐ cho Công ty TNHH Danu Vina

Trường TC Công đoàn tổ chức lớp tập huấn về ATVSLĐ cho Công ty TNHH Danu Vina chi tiết

Trường Trung cấp Công đoàn TP tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng cho Tổng Công ty LikSin

Trường TC Công đoàn TP tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng cho Tổng Công ty LikSin chi tiết

Trường Công đoàn phối hợp với Công đoàn Ngành Cao su VN tổ chức tập huấn

Trường Công đoàn phối hợp với Công đoàn Ngành Cao su VN tổ chức tập huấn chi tiết

Lễ Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học K178

Lễ Bế giảng lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học K178 chi tiết

Thông báo tổ chức tổng kết và phát chứng chỉ khóa ĐH Phần K178

Thông báo tổ chức tổng kết và phát chứng chỉ khóa ĐH Phần K178 chi tiết

1 2 3 4 5 6