TUYỂN SINH

THÔNG BÁO tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1 và Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

27/07/2017

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1Văn bằng 2 - hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Thời gian và hình thức đào tạo:

- Thời gian đào tạo:            2-3 năm (với VB 2), 4,5 năm  (với VB1)

- Hình thức đào tạo:           - Vào các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

                                        - Vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật trong tuần

- Văn bằng được cấp:         Cử nhân Luật

- Địa đểm mở lớp:               Trường Trung cấp Công đoàn Tp Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Văn bằng 1:

- Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc, Trung học chuyên nghiệp.

- Văn bằng 2

Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy (vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, mở rộng…)

3. Thời gian nộp hồ sơ, ôn và thi:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 30/7/2017

- Thời gian thi tuyển: dự kiến trong tháng 8/2017

- Môn thi: VB 1: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

               VB 2: Mác-Lênin (học phần 1) và Tiếng Anh (trình độ B).

4. Lệ phí:

- Hồ sơ tuyển sinh:                     40.000đ/1bộ 

- Đăng ký dự thi:                         100.000 đ/1 hồ sơ

- Dự thi:                                       300.000 đ/ 1 thí sinh

5. Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ liên hệ  

- Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố (Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh).

- Điện thoại : 08.35566683 – Fax: 08.35561914 - website:

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                        ThS. Trần Đức Phương