TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Kỹ năng Tổ chức sự kiện

06/06/2017

             Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                         - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty;

                                                         - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                                                         - Công đoàn các Khu chế xuất – Công nghiệp TP;

         - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                         - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

Với mục đích giúp cho cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách nhân sự, hoạt náo viên có được kỹ năng cơ bản và phương pháp khi tổ chức các sự kiện của đơn vị được bài bản, phong phú và sáng tạo. Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố trân trọng thông báo chiêu sinh mở lớp tập huấn về “Kỹ năng Tổ chức sự kiện”  đến các đơn vị như sau:

            Thời gian : 02 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 03/6 và 10/6/2017)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 16h00).

Đối tượng : Cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, hướng dẫn viên, hoạt náo viên.

            Địa điểm : Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn :

            Kỹ năng Tổ chức sự kiện

Giảng viên: Hướng dẫn lớp học là giảng viên thuộc truờng Đại học Văn hoá, có nhiều kinh nghiệm với phương pháp giảng dạy lý thuyết 50%, thực hành 50% cuốn hút tạo không khí thoải mái cho học viên, giúp tiếp thu bài  đạt hiệu quả.

            Kinh phí học tập :

            Chi phí 300.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246  - FAX: 35561914, E-mail: tcdhcm@gmail.com (chậm nhất ngày 01/6/2017).

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn TP, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                       (đã ký)             

 - Lưu: VP.                                                                                                                         

                                                                                                            ThS. Trần Đức Phương

 

MẪU ĐĂNG KÝ

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

(Ngày 03/6 và 10/6/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2017   

                                                                                                  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN