TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khai giảng lớp tập huấn An toàn vệ sinh viên cho Tổng công ty Điện lực TP. HCM

30/05/2017

Sáng ngày 25/5/2017 Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp tập huấn An toàn vệ sinh viên cho Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ CHí Minh với số lượng hớn 300 học viên.

Số lượng học viên tham gia được chia làm 02 lớp. Lớp 01 học vào ngày 25 - 26/5. Lớp 02 học vào ngày 01 - 02/6.

Thầy Nguyễn Xuân Trường - Nguyên Giám đốc an toàn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đang giảng bài cho lớp.