TUYỂN SINH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp tập huấn Kiến thức pháp luật lao động

03/07/2017

             Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                         - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty;

                                                         - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                                                         - Công đoàn các Khu chế xuất – Công nghiệp TP;

         - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                         - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Kiến thức pháp luật Lao động” như sau:

            Thời gian : 02 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 24/6 và 01/7/2017)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 16h00).

Đối tượng: Dành cho Cán bộ Công đoàn, Cán bộ phụ trách nhân sự,

        công nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp.

            Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn :

  1. Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
  2. Pháp luật về Hợp đồng lao động
  3. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành.
  4. Luật Bảo hiểm Y tế và một số vấn đề về Bảo hiểm thất nghiệp

            Kinh phí học tập :

Chi phí 300.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246, 35566683- FAX: 35561914, E-mail:tcdhcm@gmail.com, hoặc có thể đăng ký tại web:tcdhcm.edu.vn (chậm nhất ngày 22/06/2017).

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn TP, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                       (đã ký)                 

 - Lưu: VP.                                                                                           ThS Trần Đức Phương

MẪU ĐĂNG KÝ

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

(Ngày 24/6 và 01/7/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ngày       tháng    năm 2017

                                                                                               BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN