TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trường Công đoàn phối hợp với Công đoàn Ngành Cao su VN tổ chức tập huấn

24/07/2017

Ngày 09/6/2017 Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công đoàn Ngành Cao su Việt Nam tổ chức tập huấn Kỹ năng đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp.

Tập huấn kỹ năng đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp

Tập huấn kỹ năng đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp