TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Pháp luật Lao động dành cho Nhà Quản lý nhân sự

27/07/2017

Kính gửi :   Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;    

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố mở lớp tập huấn về “Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự” như sau:

            Thời gian : 03 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 22/7, 29/7 và 05/8/2017)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 16h00).

Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương

        Và những cá nhân quan tâm tìm hiểu.

            Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn :

  1. Thời giời làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương
  2. Hợp đồng lao động, chế độ lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên; lao động cao tuổi; lao động có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao; lao động trong các ngành nghề nguy hiểm, độc hại …
  3. Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành.
  4. Luật Bảo hiểm Y tế và một số vấn đề về Bảo hiểm thất nghiệp
  5. Luật An toàn vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn thi hành
  6. Quy chế dân chủ

            Kinh phí học tập :

            Chi phí 600.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246, 35566683- FAX: 35561914, E-mail:tcdhcm@gmail.com, hoặc có thể đăng ký tại web:tcdhcm.edu.vn (chậm nhất ngày 20/07/2017).

Rất mong các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                        (đã ký)              

 - Lưu: VP.                                                                                          ThS. Trần Đức Phương

 

MẪU ĐĂNG KÝ

TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

(Ngày 22/7 và 29/7 và 05/8/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ngày       tháng    năm 2017