TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh Tập huấn Kỹ năng Hoạt náo viên - Quản trò

27/07/2017

               Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                         - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty;

                                                         - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                                                         - Công đoàn các Khu chế xuất – Công nghiệp TP;

           - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                         - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

 Với mục đích giúp cho cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách nhân sự, hoạt náo viên có được kỹ năng cơ bản và phương pháp khi tổ chức các sự kiện  của đơn vị được bài bản, phong phú và sáng tạo. Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố trân trọng thông báo chiêu sinh mở lớp tập huấn về “ Kỹ năng hoạt náo viên – Quản trò”  đến các đơn vị như sau:

  1. Lớp “Kỹ năng hoạt náo viên - Quản trò” sẽ học vào 02 ngày 22/7 và 29/7/2017.  Lớp tối đa không quá 50 học viên. Hạn chót đăng ký ngày 20/7/2017.

Đối tượng : Cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, hướng dẫn viên, hoạt náo viên.

            Địa điểm : Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

Giảng viên: Hướng dẫn lớp học là giảng viên thuộc truờng Đại học Văn hoá, có nhiều kinh nghiệm với phương pháp giảng dạy lý thuyết 50%, thực hành 50% cuốn hút tạo không khí thoải mái cho học viên, giúp tiếp thu bài  đạt hiệu quả.

            Kinh phí học tập :

            Chi phí 400.000 đồng/người/lớp (bao gồm tài liệu, nước uống)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 35566246  - FAX: 35561914,. E-mail: tcdhcm@gmail.com, website http://www.tcdhcm.edu.vn.

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn TP, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Lưu: VP.                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                                        Nguyễn Xuân Quân

 

MẪU ĐĂNG KÝ

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HOẠT NÁO VIÊN – QUẢN TRÒ

(Ngày 22/7 và 29/7/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

CÔNG ĐOÀN

(Nếu có)

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ngày       tháng    năm 2017  

                                                                                                                                ĐƠN VỊ