TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Nghiệp vụ Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương

28/08/2017

Kính gửi:  Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

Tiền lương là một trong những mối quan tâm của người lao động khi tham gia làm việc. Để khuyến khích người lao động làm việc hết khả năng, nâng cao năng suất lao động của phân xưởng, doanh nghiệp thì cần xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương phù hợp.

Nhằm trang bị cho học viên kiến thức và và kỹ năng cơ bản nhất trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra, cũng như tránh cho các chủ doanh nghiệp vướng mắc đến pháp luật về vấn đề nhạy cảm, trường Trung cấp Công đoàn mở lớp tập huấn nghiệp vụ “Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương”

 

            Thời gian: 03 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày  19/8, 26/8/2017 và 09/9/2017)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 16h30).

Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương

        Và những cá nhân quan tâm tìm hiểu.

            Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn :

 1. Nghiệp vụ định mức lao động
 • Tổng quan về định mức lao động.
 • Kỹ thuật chụp ảnh, bấm giờ trong khảo sát thời gian làm việc.
 • Phân tích, đánh giá việc sử dụng thời gian làm.
 • Các căn cứ xây dựng định mức lao động.
 • Tổ chức áp dụng mức lao động vào sản xuất
 • Trao đổi với học viên
 1. Nghiệp vụ tiền lương trong doanh nghiệp
 • Một số vấn đề cơ bản về tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
 • Nội dung của công tác tiền lương và quy định của nhà nước
 • Một số phương pháp trả lương trong doanh nghiệp
 • Xây dựng thang bảng lương theo vị trí công việc và bảng lương cơ bản
 • Trao đổi với học viên

Báo cáo viên giảng dạy là những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng “định mức lao động và xây dựng thang bảng lương” của trường Đại học Lao động - Xã hội.

            Kinh phí học tập:

            Chi phí 800.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận).

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: (028) 35566246, (028) 35566683- FAX: ( 028) 35561914, E-mail:tcdhcm@gmail.com, hoặc có thể đăng ký tại web:tcdhcm.edu.vn (chậm nhất ngày 17/08/2017).

Rất mong cá nhân, các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm) giúp nhà trường thuận tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                        (đã ký)            

 - Lưu: VP.                                                                                           ThS. Trần Đức Phương

 

MẪU ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

NGHIỆP VỤ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

(Ngày 19/8, 26/8/2017 và 09/9/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

Điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ngày       tháng    năm 2017