TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở

18/09/2017

                    Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                              - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty

                                                              - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

                - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                              - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

            Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2017. Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở như sau.

            Thời gian : 3 ngày, vào ngày thứ bảy hàng tuần (Ngày 16/9, 23/9 và 30/9/2017)

        (Sáng từ 7h30 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 16h00).

Đối tượng : Dành cho cán bộ làm công tác công đoàn.

            Địa điểm : Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn:

  • Tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở;
  • Công tác chính sách – pháp luật;
  • Công đoàn với công tác  tuyên truyền giáo dục trong CNVC - LĐ;
  • Công tác vận động nữ CNVC – LĐ (Nữ công);
  • Công tác tài chính Công đoàn;
  • Hoạt động Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn.
  • Đặc biệt nội dung về “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cán bộ Công đoàn cơ sở” và triển khai những văn bản mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

            Kinh phí học tập :

            Chi phí 400.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại:   028.35566246 – 028.35566683  - FAX: 35561914, E-mail: tcdhcm@gmail.com, website http://www.tcdhcm.edu.vn (chậm nhất ngày 14/9/2017).

            Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm), và nộp học phí tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, giúp nhà trường thuận  tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                       (đã ký)            

 - Lưu: VP.                                                                                          ThS. Trần Đức Phương

 

MẪU ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

(Ngày 16/9, 23/9 và 30/9/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

CÔNG ĐOÀN

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ngày       tháng    năm 2017 

                                                                                                             BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN