TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trường TC Công đoàn tổ chức lớp tập huấn về ATVSLĐ cho Công ty TNHH Danu Vina

25/09/2017

Ngày 09/9/2017 Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn về An toàn Vệ sinh Lao động cho Công ty TNHH Danu Vina, đối tượng tham dự là hơn 60 công nhân viên của Quý Công ty.

Lớp tập huấn ATVSLĐ của Công ty Dana Vina