TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn về Nhóm Giải pháp xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp

13/10/2017

              Kính gửi :   - Liên đoàn Lao động Quận,  Huyện;

                                                         - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Cty

                                                         - CĐCS cơ quan TW đóng trên địa bàn;

           - Ban giám đốc các Cty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp;

                                                         - Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở tập trung thực hiện từ đây đến cuối năm là việc tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tác động, phối hợp giải quyết những vấn đề mà công nhân lao động quan tâm, bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách nhân sự, trường Trung cấp Công đoàn Thành phố tổ chức lớp tập huấn nhóm giải pháp về xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp.

            Thời gian: 02 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 07/10/201714/10/2017)

        (Sáng từ 8h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h30 đến 16h00).

Đối tượng: Người sử dụng lao động (cán bộ quản lý), Cán bộ Công đoàn và các cá nhân có quan tâm đến nội dung này.

            Địa điểm: Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố.

                               Lô 7 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh.

            Nội dung tập huấn:

            1. Kỹ năng tổ chức Hội nghị người lao động

            2. Kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

            3. Thực hành thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể

            4. Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động

            Kinh phí học tập:

            Chi phí 400.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia tập huấn, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: (028) 35566246 - FAX: (028) 35561914, E-mail: tcdhcm@gmail.com, website http://www.tcdhcm.edu.vn (chậm nhất ngày 05/10/2017).

Rất mong Ban Thường Vụ Công đoàn cấp trên thông báo rộng rãi cho các CĐCS trực thuộc để các đơn vị đăng ký theo mẫu (đính kèm) giúp nhà trường thuận tiện trong việc in ấn tài liệu và bố trí hội trường.

Thông báo này thay thư mời./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                     (đã ký)

 - Lưu: VP.                                                                                         ThS. Trần Đức Phương

Tải thông báo chính thức tại đây.

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP TẬP HUẤN VỀ NHÓM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG ỔN ĐỊNH, HÀI HÒA VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

(Ngày 07/10/201714/10/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN

ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ngày       tháng    năm 2017 

                                                                                            BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN