Lịch học đợt 1 Lớp Đại học phần Công đoàn K187 từ 23/10 đến 01/11/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 23/10

- 7h-7h45 Làm thủ tục nhập học và đóng học phí tại Hội trường 2

- 8h khai giảng và phổ biến quy chế

 Học môn: Lý luận cơ bản Công đoàn

Lý luận cơ bản Công đoàn

Thứ 3: 24/10

Lý luận cơ bản Công đoàn

Lý luận cơ bản Công đoàn

Thứ 4: 25/10

Lý luận cơ bản Công đoàn

Lý luận cơ bản Công đoàn

Thứ 5: 26/10

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Thứ 6: 27/10

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Thứ 7: 28/10

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Công tác Tài chính CĐ–BHXH– kinh tế CĐ

Thứ 2: 30/10

Công tác tổ chức CBCĐ

Công tác tổ chức CBCĐ

Thứ 3: 31/10

Công tác tổ chức CBCĐ

Công tác tổ chức CBCĐ

Thứ 4: 1/11

Công tác tổ chức CBCĐ

Công tác tổ chức CBCĐ

Kết thúc đợt

Giảng viên hướng dẫn:

Lý luận cơ bản Công đoàn                   Ts Nguyễn Anh Tuấn – Trường ĐHCĐ

Công tác tài chính                                  Ts Nguyễn Anh Tuấn – Trường ĐHCĐ

Tổ chức cán bộ Công đoàn                  Ths. Trần Đức Phương – Trường TC CĐ

Môn thi:                                                   Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Back to Top