An toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Thông tin về việc mở lớp đào tạo Chương trình huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động 

(Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

Căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trườnglao động

Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Trường Trung Cấp Công Đoàn  xin thông báo V/v Mở lớp An toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016

 I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  1. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 4 nhóm đã nêu theo nghị định 44/2016/NĐ-CP, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

2.1 Huấn luyện nhóm 1

Nhóm 1 được huấn luyện phần Kiến thức chung gồm:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Tổng thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

2.4  Huấn luyện nhóm 4

a) Phần 1 huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tổng thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

3.1 Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

3.2 Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

4.1 Thời gian: Tổ chức tại trường hoặc theo thỏa thuận về thời gian, địa điểm với doanh nghiệp  

V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo. Sơ yếu lý lịch

Xin vui lòng  liên hệ :

Trường Trung Cấp Công Đoàn

Lô 7- Cư xá Thanh Đa- Phường 27- Quận Bình Thạnh- TP HCM

Hotline : 08.35566246 - 08.35566683 (gặp Cô Trang)

Website: tcdhcm.edu.vn

Email: tcdhcm@gmail.com

Đặc biệt Đơn vị của Chúng tôi có phối hợp với các đơn vị như sở LĐ, phân viện BHLĐ, ĐH Công Đoàn  tổ chức các lớp về nghiệp vụ Công Đoàn, đại học phần Công Đoàn, các lớp ký năng mềm….cho các Doanh nghiệp có nhu cầu.

Back to Top