Trường Công đoàn tổ chức lớp Ứng dụng kỹ năng CNTT nâng cao cho Công ty Pouyuen

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao cho cán bộ công đoàn Công ty Pouyuen.

 

 

Chương trình học kéo dài 1,5 tháng gồm các nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao, kỹ năng sử dụng bàng tính nâng cao, kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu (Microsoft PowerPoint) nâng cao, bảo mật thông tin trong tin học văn phòng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft Access) và thi kiểm tra đánh giá cấp chứng chỉ.

Back to Top