Trường Công đoàn tổ chức lớp tập huấn cho Tổng Công ty Lương thực TP. HCM

Trong đợt tháng 8/2018 Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cán bộ công đoàn cơ sở cho Tổng Công ty Lương thực TP. HCM, với 94 học viên tham gia, các học viên là Cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực Miền Tây trực thuộc Tổng Công ty Lương thực TP. HCM.

Trường có sắp xếp lưu trú cho các học viên ở xa và chuẩn bị ăn trưa cho lớp tập huấn.

 

Các học viên của lớp tập huấn

Back to Top