Thư cảm ơn của Trường trung cấp Công đoàn TP. HCM

- Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi thư cảm ơn đến các đơn vị:

         - Thường trực Liên đoàn Lao động TP. HCM;

         - Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam;

         - Liên đoàn Lao động Quận, Huyện, Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty;

         - Các đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị liên kết;

         - Quý vị khách quý.

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TẶNG HOA và QUÀ NGÀY 20/11/2018

 

STT NGÀY ĐƠN VỊ    
1 14/11/2018 CTY CP CAO SU PHƯỚC HÒA           
2 19/11/2018 TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN            
3 19/11/2018 BAN CÔNG ĐOÀN QUÂN KHU 7    
4 19/11/2018 CTY DU LỊCH THANH THANH    
5 19/11/2018 BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG    
6 19/11/2018 KTNV TÔN ĐỨC THẮNG    
7 19/11/2018 CĐ TỔNG CTY LIKSIN    
8 19/11/2018 CĐ CAO SU VIỆT NAM        
9 19/11/2018 CTY THHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG          
10 19/11/2018 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ    
11 19/11/2018 Ô.NGUYỄN TRỌNG NGÂN
(đối tác bãi xe, căn tin)
       
12 19/11/2018 LĐLĐ HUYỆN BÌNH CHÁNH         
13 19/11/2018 LỚP LUẬT VĂN BẰNG 2       
14 19/11/2018 CĐ CTY CP XI MĂNG HÀ TIÊN    
15 19/11/2018 CĐ TỔNG CTY CAO SU ĐỒNG NAI    
16 19/11/2018 CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG    
17 19/11/2018 CTY CP DU LỊCH CÔNG ĐOÀN    
18 19/11/2018 CĐ TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP.HCM    
19 19/11/2018 TẬP THỂ KTKD - K.127    
20 19/11/2018 Ô.DƯƠNG VĂN CHUÔNG          
21 19/11/2018 CĐ CAO SU PHƯỚC HÒA       
22 19/11/2018 Ô.PHAN TẤN THIỆN (Photo)    
23 19/11/2018 LĐLĐ QUẬN 9            
24 19/11/2018 LĐLĐ QUẬN 5         
25 19/11/2018 CĐ NGÀNH Y TẾ        
26 19/11/2018 CAO SU BÌNH LONG         
27 19/11/2018 CĐ TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN        
28 19/11/2018 CĐ TỔNG CTY SAMCO    
29 20/11/2018 ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN-CHÍNH-ĐẢNG TP CĐ VIÊN CHỨC-HỘI CỰU CHIẾN BINH-ĐOÀN THANH NIÊN    
30 20/11/2018 NGÂN HÀNG VIETBANK-THANH ĐA    
31 20/11/2018 LĐLĐ QUẬN 10    
       

Back to Top