Lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng

Tiếp tục trong chuỗi ngày tập huấn do Trường Trung cấp Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 09/4/2019 diễn ra buổi tập huấn về chuyên đề Nghiệp vụ công tác Văn phòng cho các cán bộ công đoàn cấp trên và công đoàn cở sở.

 

Báo cáo viên cho buổi tập huấn là đồng chí Phùng Thái Quang - Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Back to Top