Lớp tập huấn Công tác Tuyên truyền Giáo dục trong hệ thống Công đoàn

Tiếp tục trong chuỗi ngày tập huấn do Trường Trung cấp Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 10/4/2019 diễn ra buổi tập huấn về chuyên đề Công tác Tuyên truyền Giáo dục cho các cán bộ công đoàn cấp trên và công đoàn cở sở.

 

Báo cáo viên cho buổi tập huấn là đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

đ/c Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

 

đ/c Nguyễn Thị Nga - UV BCH - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP. HCM phát biểu trong buổi tập huấn

Back to Top