Lớp tập huấn Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông dánh cho cán bộ công đoàn

Tiếp tục trong chuỗi ngày tập huấn do Trường Trung cấp Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 11/4/2019 diễn ra buổi tập huấn về chuyên đề Kỹ năng nói chuyện trước đám đông cho các cán bộ công đoàn cấp trên và công đoàn cở sở.

 

Báo cáo viên cho buổi tập huấn là Ông Dương Thành Truyền - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

 

.

 

 

 

Back to Top