Lớp tập huấn về Chính sách lao động Nữ dành cho cán bộ công đoàn

Tiếp tục trong chuỗi ngày tập huấn do Trường Trung cấp Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Chiều ngày 11/4/2019 diễn ra buổi tập huấn về chuyên đề Chính sách lao động Nữ cho các cán bộ công đoàn cấp trên và công đoàn cở sở.

 

Báo cáo viên cho buổi tập huấn là Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP. HCM

 

 

 

Back to Top