TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ NĂM 2020

Nhằm bổ sung kiến thức cho Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở. Được sự chỉ đạo của Thường Trực Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh,Trường Trung Cấp Công  Đoàn phối hợp với các Ban chuyên đề tổ chức lớp tập huấn Nghiệp Vụ Công Tác Công Đoàn năm 2020, từ ngày 16/06/2020 đến ngày 25/06/2020. 

            

    

Back to Top