CHUYẾN ĐI HỌC TẬP THỰC TẾ CỦA LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH H809

Ngày 18/06  đến ngày 20 tháng 06 năm 2020. Trường TRung Cấp Công Đoàn liên kết với Học Viện Cán Bộ Thành Phố .Tổ chức chuyến đi học tập, giao lưu thực tế cho 43 sinh viên  lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị - Hành Chính H809 tại Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Buôn Ma Thuộc ,Tỉnh ĐắckLắc. Kết hợp với công tác từ thiện phát quà cho 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu Học Phan Bội Châu ,Thành Phố Buôn Ma Thuộc.

                

 

 

Back to Top