KHAI GIẢNG LỚP LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN K228

NGÀY 25/06/2020. TRƯỜNG TRUNG CẤP CẤP CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN, BAN CÔNG ĐOÀN QUỐC PHÒNG .TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN K228 CHO 38 HỌC VIÊN LÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC QUÂN KHU.

Back to Top