BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thông tin liện hệ:

  • Địa chỉ: Phòng 106, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, Lô 7 cư xá Thanh đa, Phường 27, Quận Bình thạnh.
  • Điện thoại: 083 5566683
  • Email: tcdhcm@gmail.com

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

  • Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành Bảo hộ lao động và môi trường tại Trường Trung cấp Công Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV của khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

3. Thành tích, Khen thưởng: