Tổng hợp các Chuyên đề An toan vệ sinh lao động

Chuyên đề 1. Công đoàn với công tác An toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ) – Sơ cấp cứu (SCC)

Tóm tắt nội dung chính: Tìm hiểu các vấn đề cơ bản của công tác ATVSLĐ, cải thiện Điều kiện lao động; Cơ sở pháp lý và nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ; Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cấp cứu khi có tai nạn sự cố.

 

Chuyên đề 2. Chính sách pháp luật liên quan đến An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) -

Tóm tắt nội dung chính: Những quy định của công tác bảo hộ lao động; Tổ chức công tác an toàn vệ sinh trong cơ sở lao động, Hướng dẫn về thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, công tác huấn luyện lao động, Điều kiện lao động, Quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh Nghề nghiệp, Phương tiện bảo vệ cá nhân và các chế độ bồi thường và trợ cấp, khai báo, điều tra TNLĐ.

 

Chuyên đề 3. An toàn thiết bị áp lực(TBAL).

Tóm tắt nội dung chính:  Các khái niệm cơ bản; Cấu tạo liên quan đến TBAL, các cơ cấu liên quan; Các nguyên nhân mất an toàn và quy trình làm việc quản lý sự cố; Phân tích các nguyên nhân cháy, nổ lò hơi, chai LPG; các biện pháp sơ tán, cứu hộ; Một số văn bản pháp luật liên quan.

 

Chuyên đề 4. Công tác an toàn lao động và Phòng chống cháy nổ.

Tóm tắt nội dung chính: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, Cách xử lý khi xảy ra sự cố, tai nạn; Lựa chọn, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; Các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản; Hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy cơ bản.

 

Chuyên đề 5. An toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Tóm tắt nội dung chính:Tổng quan tình hình  tai nạn lao động (TNLĐ) hiện nay, về công tác an toàn vệ sinh lao động; Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động; Môi trường lao động, các yếu tố của điều kiện lao động gây TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp; Sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân phòng tránh tai nạn sự cố; Các biện pháp tự cải thiện môi trường lao động tại nơi làm việc; Phòng chống cháy nổ trong sản xuất.

 

 

Chuyên đề 6. Nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động - xây dựng quy trình ứng phó các sự cố khẩn cấp – Quản lý hệ thống sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho cán bộ quản lý.

Tóm tắt nội dung chính: Các khái niệm cơ bản; Mục đích việc quản lý rủi ro; Chu trình quản lý rủi ro; Các bước xây dựng quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp. Giới thiệu Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp( OSHAS 180001 - 2007).

 

Chuyên đề 7. An toàn trong xây dựng

Tóm tắt nội dung chính: Thực trạng an toàn lao động trong xây dựng; các biện pháp ATLĐ khi thi công;sử dụng máy móc thi công xây dựng; Môi trường lao động; Các yếu tố của điều kiện lao động gây TNLĐ và BNN; Phòng ngừa tai nạn ngã cao trong xây dựng; Cách sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân; các văn bản pháp luật liên quan.

 

Chuyên đề 8. Môi trường lao động và quản lý sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ quản lý

Tóm tắt nội dung chính: Mối quan hệ giữa BHLĐ và Môi trường lao động; Các yếu tố có hại chủ yếu trong môi trường lao động; Đo đạc môi trường lao động; Các phương pháp xử lý môi trường lao động; thực hiện công tác quản lý môi trường, sức khỏe người lao động trong doanh nghiệp.

 

Chuyên đề 9: An toàn điện cơ bản

Tóm tắt nội dung chính: Các nguy cơ tai nạn điện, những ảnh hưởng và tác động của dòng điện và các nguy cơ đối với tai nạn điện; Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện; Các biện pháp đảm bảo an toàn điện;Cấp cứu tai nạn điện và các văn bản pháp luật liên quan.

 

Chuyên đề 10. An toàn vệ sinh lao động cho công nhân ngành may

Tóm tắt nội dung chính: Thực trạng ngành may mặc hiện nay; Các đặc trưng cơ bản của công nhân ngành may; Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại chủ yếu trong may mặc; Một số bệnh phổ biến của công nhân ngành may và cách phòng tránh; Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động và môi trường làm việc cho công nhân

 

Chuyên đề 11. An toàn khi sử dụng máy, thiết bị  có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tóm tắt nội dung chính: Đặc điểm của công việc liên quan đến máy móc; Các yếu tố nguy hiểm và có hại khi làm việc với máy móc; Tổng quan các biện pháp an toàn khi sử dụng máy; Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng của máy, thiết bị nghiêm ngặt (nồi hơi, TBAL, thiết bị nâng) và các biện pháp bảo đảm an toàn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng.

Back to Top