TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Nghiệp vụ Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương

Thời gian: 03 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 19/8, 26/8/2017 và 09/9/2017). Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương và những cá nhân quan tâm tìm hiểu. chi tiết

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn

Đại học Luật TP. HCM tuyển sinh Luật Văn bằng 1 hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn, thời gian đào tạo 4 năm, học vào các ngày 3,5,7 và sáng Chủ nhật. chi tiết

Thông báo chiêu sinh Tập huấn Kỹ năng Hoạt náo viên - Quản trò

Lớp “Kỹ năng hoạt náo viên - Quản trò” sẽ học vào 02 ngày 22/7 và 29/7/2017. Lớp tối đa không quá 50 học viên. Hạn chót đăng ký ngày 20/7/2017. Đối tượng: Cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, hướng dẫn viên, hoạt náo viên. chi tiết

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Pháp luật Lao động dành cho Nhà Quản lý nhân sự

Thời gian: 03 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 22/7, 29/7 và 05/8/2017), Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương và những cá nhân quan tâm tìm hiểu. chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp tập huấn Kiến thức pháp luật lao động

Thời gian: 02 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 24/6 và 01/7/2017), Đối tượng: Dành cho Cán bộ Công đoàn, Cán bộ phụ trách nhân sự, công nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp. chi tiết

Thông báo mở lớp Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học

Dự kiến khai giảng đầu tháng 8/2017, Thời gian đào tạo: 4 tháng, Hình thức đào tạo: Mỗi tháng tập trung 10 ngày trong giờ hành chính, Văn bằng: Được cấp chứng chỉ Đại học Phần công đoàn chi tiết

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Kỹ năng Tổ chức sự kiện

Học vào 02 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 03/6 và 10/6/2017), giảng dạy lý thuyết 50%, thực hành 50% cuốn hút tạo không khí thoải mái cho học viên, giúp tiếp thu bài đạt hiệu quả. chi tiết

1 2 3 4 5 6 ...