TUYỂN SINH

CHIÊU SINH Lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng cho quản lý cấp trung

quản lý cấp trung (đang là giám đốc chức năng như GĐ Kinh doanh, GĐ Marketing, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật,...; đang là Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận và dành cho những cá nhân quan tâm đến nội dung của lớp học. chi tiết

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn về Nhóm Giải pháp xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp

Thời gian: 02 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 07/10/2017 và 14/10/2017). Đối tượng: Người sử dụng lao động (cán bộ quản lý), Cán bộ Công đoàn... chi tiết

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở

Thời gian: 3 ngày, vào ngày thứ bảy hàng tuần (Ngày 16/9, 23/9 và 30/9/2017). Đặc biệt nội dung về “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cán bộ Công đoàn cơ sở” và triển khai những văn bản mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. chi tiết

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Nghiệp vụ Định mức lao động, xây dựng thang bảng lương

Thời gian: 03 ngày, vào thứ bảy hàng tuần (Ngày 19/8, 26/8/2017 và 09/9/2017). Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương và những cá nhân quan tâm tìm hiểu. chi tiết

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn

Đại học Luật TP. HCM tuyển sinh Luật Văn bằng 1 hệ Vừa làm Vừa học tại Trường Công đoàn, thời gian đào tạo 4 năm, học vào các ngày 3,5,7 và sáng Chủ nhật. chi tiết

Thông báo chiêu sinh Tập huấn Kỹ năng Hoạt náo viên - Quản trò

Lớp “Kỹ năng hoạt náo viên - Quản trò” sẽ học vào 02 ngày 22/7 và 29/7/2017. Lớp tối đa không quá 50 học viên. Hạn chót đăng ký ngày 20/7/2017. Đối tượng: Cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, hướng dẫn viên, hoạt náo viên. chi tiết

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Pháp luật Lao động dành cho Nhà Quản lý nhân sự

Thời gian: 03 ngày, vào thứ Bảy hàng tuần (Ngày 22/7, 29/7 và 05/8/2017), Đối tượng: Cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính, lao động tiền lương và những cá nhân quan tâm tìm hiểu. chi tiết

1 2 3 4 5 6 ...