LỊCH HỌC

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học Phần Công đoàn K167 từ ngày 09/5 đến 20/5/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học Phần Công đoàn K167 từ ngày 09/5 đến 20/5/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K167 từ ngày 04/4/2016 đến 15/4/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K167 từ ngày 04/4/2016 đến 15/4/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Lịch ôn tập tuyển sinh ĐH Luật hệ VLVH 2016 - Đợt 01

Lịch ôn tập tuyển sinh ĐH Luật hệ VLVH 2016 - Đợt 01 chi tiết

Kế hoạch học tập lớp QTKD vừa làm vừa học K125 - Học kỳ 4,5 năm 2016

Kế hoạch học tập lớp QTKD vừa làm vừa học K125 - Học kỳ 4,5 năm 2016 chi tiết

Lịch học đợt 2 lớp Đại học phần Công đoàn K167 từ ngày 01/3/2016 đến 15/3/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 2 lớp Đại học phần Công đoàn K167 từ ngày 01/3/2016 đến 15/3/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Lịch học lớp QTKD Vừa làm Vừa học K127 - Học kỳ 1.3 năm học 2015 - 2016

Lịch học lớp QTKD Vừa làm Vừa học K127 - Học kỳ 1.3 năm học 2015 - 2016 chi tiết

Lịch học đợt 33 Lớp ĐH QTKD & Công đoàn K123 từ 17/11 đến 20/11/2015 - Hội trường 3

Lịch học đợt 33 Lớp ĐH QTKD & Công đoàn K123 từ 17/11 đến 20/11/2015 - Hội trường 3 chi tiết

1 2 3 4 5