LỊCH HỌC

DS thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 ngành Luật

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học VB2 ngành Luật chi tiết

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 05/9 đến 16/9/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 05/9 đến 16/9/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Lịch học đợt 2 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 01/8/2016 đến 13/8/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 2 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 01/8/2016 đến 13/8/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Lịch học đợt 1 Lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 20/6 đến 01/7/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 1 Lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 20/6 đến 01/7/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Thông báo triệu tập lớp Đại học phần K169

Thông báo triệu tập lớp Đại học phần K169, vào lúc 7h30 ngày 20/6/2016 các đồng chí có mặt tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố. chi tiết

Lịch học đợt 5 Lớp ĐH Phần Công đoàn K167 từ 06/6/2016 đến 17/6/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 5 Lớp ĐH Phần Công đoàn K167 từ 06/6/2016 đến 17/6/2016 - Hội trường 2 chi tiết

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào K9 ĐH Luật hệ VLVH

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào K9 ĐH Luật hệ VLVH chi tiết

1 2 3 4 5