TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học khóa K.169

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học khóa K.169 chi tiết

Lễ khai giảng Ngành Luật VB2 Đại học hệ VLVH VB2TC-LW4 (2016 - 2018)

Lễ khai giảng Ngành Luật VB2 Đại học hệ VLVH VB2TC-LW4 (2016 - 2018) chi tiết

Lễ Bế giảng Lớp Đại học Quản trị Kinh doanh - Công đoàn K123 và Lớp Đại học phần Công đoàn K167

Lễ Bế giảng Lớp Đại học Quản trị Kinh doanh - Công đoàn K123 và Lớp Đại học phần Công đoàn K167 chi tiết

Trường tổ chức Tập huấn Mạng lưới ATVSV cho Tổng Cty Điện lực

Trường tổ chức Tập huấn Mạng lưới ATVSV cho Tổng Cty Điện lực chi tiết

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K169

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K169 chi tiết

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP. HCM tổ chức lớp tập huấn với hơn 180 học viên

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP. HCM tổ chức lớp tập huấn với hơn 180 học viên chi tiết

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học chi tiết

1 2 3 4 5 6