TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ Bế giảng Lớp Đại học Quản trị Kinh doanh - Công đoàn K123 và Lớp Đại học phần Công đoàn K167

Lễ Bế giảng Lớp Đại học Quản trị Kinh doanh - Công đoàn K123 và Lớp Đại học phần Công đoàn K167 chi tiết

Trường tổ chức Tập huấn Mạng lưới ATVSV cho Tổng Cty Điện lực

Trường tổ chức Tập huấn Mạng lưới ATVSV cho Tổng Cty Điện lực chi tiết

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K169

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K169 chi tiết

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP. HCM tổ chức lớp tập huấn với hơn 180 học viên

Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP. HCM tổ chức lớp tập huấn với hơn 180 học viên chi tiết

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học

Trường Trung cấp Công đoàn liên kết sử dụng phòng học chi tiết

Trường Công đoàn Thành phố tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ 2016 cho các Công ty trên địa bàn Quận 1

Trường Công đoàn Thành phố tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ 2016 cho các Công ty trên địa bàn Quận 1 chi tiết

Trường Công đoàn tổ chức khóa huấn huyện ATVSLĐ cho Công ty Truyền tải Điện 4

Trường Công đoàn tổ chức khóa huấn huyện ATVSLĐ cho Công ty Truyền tải Điện 4 chi tiết

1 2 3 4 5 6