TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trường Công đoàn Thành phố tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ 2016 cho các Công ty trên địa bàn Quận 1

Trường Công đoàn Thành phố tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ 2016 cho các Công ty trên địa bàn Quận 1 chi tiết

Trường Công đoàn tổ chức khóa huấn huyện ATVSLĐ cho Công ty Truyền tải Điện 4

Trường Công đoàn tổ chức khóa huấn huyện ATVSLĐ cho Công ty Truyền tải Điện 4 chi tiết

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn khóa K159

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn khóa K159 chi tiết

LỄ KHAI GIẢNG lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh TC - K.127

LỄ KHAI GIẢNG lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh TC - K.127 niên khóa 2015 - 2020 chi tiết

Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tập huấn An toàn vệ sinh lao động 2015

Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tập huấn An toàn vệ sinh lao động 2015 chi tiết

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K167

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K167 chi tiết

1 2 3 4 5 6