TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn khóa K159

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn khóa K159 chi tiết

LỄ KHAI GIẢNG lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh TC - K.127

LỄ KHAI GIẢNG lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh TC - K.127 niên khóa 2015 - 2020 chi tiết

Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tập huấn An toàn vệ sinh lao động 2015

Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tập huấn An toàn vệ sinh lao động 2015 chi tiết

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K167

Lễ Khai giảng Lớp Lý Luận và Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học - K167 chi tiết

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP HCM phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP HCM phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố chi tiết

Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố

Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố cho cán bộ công đoàn cơ sở. chi tiết

1 2 3 4 5 6