TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP HCM phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP HCM phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố chi tiết

Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố

Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) phối hợp tổ chức tập huấn tại Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố cho cán bộ công đoàn cơ sở. chi tiết

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học khóa K151

Lễ Bế giảng lớp Lý luận Nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học khóa K151 chi tiết

Huấn luyện về An toàn - Vệ sinh viên của Tổng công ty Mobiphone

Hoạt động về A toàn - Vệ sinh viên của Tổng công ty Mobiphone chi tiết

Lễ khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh K.159

Lễ khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh K.159 chi tiết

Trường mở rộng liên kết và đấu thầu bãi xe

TRƯỜNG MỞ RỘNG LIÊN KẾT VÀ ĐẤU THẦU CĂN TIN BÃI XE chi tiết

Lễ Bế giảng lớp chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi trường

Lễ Bế giảng lớp chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi trường chi tiết

1 2 3 4 5 6