TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư Công đoàn

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư Công đoàn

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo Nghiệp vụ Luật sư Công đoàn, Thời gian đào tạo: 10-12 tháng, Hình thức đào tạo: Mỗi tháng tập trung 10 ngày (trong giờ hành chính)
Thông báo chiêu sinh Tập huấn Kiến thức pháp luật lao động

Thông báo chiêu sinh Tập huấn Kiến thức pháp luật lao động

Tập huấn Kiến thức pháp luật lao động học vào 02 ngày thứ Bảy hàng tuần (Ngày 16/7 và 23/7/2016, Chi phí 300.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG