TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Kỹ năng tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Kỹ năng tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn

Thời gian học vào ngày thứ 7 hàng tuấn, ngày 17/9 và 24/9/2016, kinh phí 300/người cho toàn khóa học, lớp tập huấn do giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy đứng lớp.
THÔNG BÁO về việc mở lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn

THÔNG BÁO về việc mở lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn

Thời gian đào tạo: 4 tháng, Hình thức đào tạo: Mỗi tháng tập trung 10 ngày (trong giờ hành chính), Văn bằng: Được cấp chứng chỉ Đại học - Phần công đoàn.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG