SỨ MỆNH - TẦM NHÌN
Tầm nhìn: Mục tiêu của Trường trung cấp công đoàn tp.Hồ Chí Minh là góp phần cho cuộc sống an toàn, hài hòa lợi ích và tươi đẹp cho mọi người, chúng tôi không chỉ đào tạo ra những con người hết lòng vì cộng đồng, luôn yêu thương nhau mà còn góp phần tạo nên xã hội công bằng, văn minh.

Sứ mệnh: Trường trung cấp công đoàn tp.Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển hơn 37 năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố ngay sau những ngày thống nhất đất nước với sứ mệnh nhằm góp phần cung cấp cho xã hội nhiều cán bộ công đoàn có trình độ trung cấp các ngành có liên quan tới người lao động như cán bộ lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, cán bộ an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường..., góp phần đem đến cho mọi người giá trị đích thực của cuộc sống, đồng thời cũng thông qua đó góp phần tạo ra mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi: Sự hài lòng của khách hàng - Trường trung cấp công đoàn tp.Hồ Chí Minh luôn lấy học sinh – sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động, trong đó: Tạo mối quan hệ gắn bó với hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng NHÀ TRƯỜNG - HỌC TRÒ - DOANH NGHIỆP nhằm đem đến hiệu quả là sự hài lòng của các bên.

Động lực cho đội ngũ: Đội ngũ giáo viên – cán bộ nhân viên là tài sản lớn nhất của nhà trường. Nhà trường chú trọng việc tạo động lực làm việc tốt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên để có thể phát huy tối đa khả năng của mỗi người.

Tri thức và quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp: Trường trung cấp công đoàn tp.Hồ Chí Minh sẵn sàng hợp tác, tạo mối quan hệ và chia sẻ hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa chủ - thợ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ . . . nhằm đem đến sự ổn định và phát triển tốt trong kinh doanh.