TUYỂN SINH
CHIÊU SINH Lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng cho quản lý cấp trung

CHIÊU SINH Lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng cho quản lý cấp trung

quản lý cấp trung (đang là giám đốc chức năng như GĐ Kinh doanh, GĐ Marketing, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật,...; đang là Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận và dành cho những cá nhân quan tâm đến nội dung của lớp học.
THÔNG BÁO tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1 và Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

THÔNG BÁO tuyển sinh Đại học Luật Văn bằng 1 và Văn bằng 2 Hệ VLVH năm 2017

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 30/7/2017 - Thời gian thi tuyển: dự kiến trong tháng 8/2017
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG