TUYỂN SINH
Thông báo chiêu sinh Lớp Nghệ thuật nói trước công chúng

Thông báo chiêu sinh Lớp Nghệ thuật nói trước công chúng

Thông báo chiêu sinh Lớp Nghệ thuật nói trước công chúng, học vào 02 ngày thứ Bảy (Ngày 15/04 và 22/04/2017), giúp học viên biết cách diễn đạt những ý tưởng của mình một cách logic và trôi chảy
Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường

Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường

Thông báo chiêu sinh Lớp Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động và Môi Trường, gồm 02 lớp ban ngày và ban đêm, lớp ban ngày thời gian đào tạo 3,5 tháng, lớp ban đêm thời gian đào tạo 5 tháng.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG